kurzy

Nabízíme kurzy, které pomáhají budovat vztah s Bohem a s druhými lidmi praktickým způsobem. V kurzu Emotionally Healthy Relationships se můžete naučit, jak rozvíjet své emocionální zdraví. Kurz Přebývat v Božím slově učí, jak se setkávat s Bohem skrze studium Bible, které nestojí jen na intelektuálním rozboru textu. A kurz Žít celým srdcem nám pomáhá lépe porozumět sami sobě, abychom uměli lépe milovat.

emotionally healthy relationships

EHR je druhým ze série kurzů Emotionally Healthy Discipleship (emotionallyhealthy.org). Během tohoto kurzu se učíme vyjasňovat si vzájemně svá očekávání, být plně přítomni v rozhovorech a naslouchat s empatií, pracovat s geneogramem, zdravě se pohádat a mnoho dalšího. Materiály k tomuto kurzu jsou v angličtině. Kurz trvá 8 týdnů.

termín: září - říjen

přebývat v Božím slově

Tento šestitýdenní kurz má za cíl nás naučit, jak se setkávat s Bohem při studiu písma racionálně i vztahově. Četba Bible totiž nemusí být jen o kumulování znalostí, ale také o setkání. Budeme se učit, jak se s Bohem setkat, jak Mu naslouchat a poznávat Ho skrze studium vybraných biblických pasáží. Budeme k tomu používat dva postupy – jeden současný a druhý prastarý – induktivní metodu studia Bible a Lectio Divina. Součástí kurzu je setkání na Zoomu 9. března v 19:00 a individuální studium. Tento kurz můžete absolvovat s ostatními. Doporučujeme, abyste si našli jednoho nebo více lidí, kteří kurz absolvují s vámi.

termín: únor - březen

žít celým srdcem

Abychom mohli žít naplněné životy, nést ovoce, růst ve víře a navazovat hluboké vztahy s druhými a s Bohem, musíme umět žít opravdu z celého srdce. Co to ale přesně znamená? V tomto čtyřtýdenním kurzu se učíme chápat nádherný a komplexní přístup Bible k lidskému srdci a dozvíme se, jak můžeme projevovat svou víru v Krista skrze vztahy. Setkáme se dvakrát na Zoomu na 30 minut, a to 27.4. a 11.5. od 19:00 do 19:30. To, co se naučíme na Zoomu budeme pak prakticky zkoušet v následujících týdnech. 

termín: duben - květen

Přejít nahoru