fAQ

Ano. Na stránkách můžete najít různé dokumenty a videa, které můžete používat sami, kdykoli a jakkoli budete chtít. Nejvíce vám ale kurzy dají, když projdete celým cyklem spolu s ostatními. ​
Jasně. Přihlaste se a my vám pomůžeme dohnat, co jste nestihli.​​
To záleží na vás. Cílem je především začít pravidelně trávit čas s Bohem způsobem, který je dlouhodobě udržitelný a nestane se pro vás břemenem. Některé části si můžete snadno přizpůsobit, tak aby vyhovovaly vašim potřebám. Můžete strávit modlitbou dýcháním 2 minuty nebo 20 minut. Pokud jste ve skupince, můžete se domluvit, jak dlouho a jak často se budete scházet. Denní rytmy jsou krátké chvíle ráno a večer a zaberou zhruba 10 minut. Šabatu je ideální věnovat 24 hodin jednou týdně. ​
Ano! Poutnictví není o tom splnit si nějaký kurz, ale o tom naučit se žít jinak. Projít si cyklus znovu vám otevírá možnost zopakovat si jednotlivé rytmy a nebýt na to sám. Těm, kdo už Poutnictvím prošli, nabízíme nové materiály pro denní rytmus. ​

Přejít nahoru