o pOUTNICTVÍ

Poutnictví je program pro všechny, kdo se chtějí učit žít svou víru v Ježíše Krista prakticky a opravdově. Toužíme po růstu a upřímném, plném a smysluplně prožitém životě. Chceme se naučit propojovat duchovní rytmus dní s emocionálním zdravím tak, abychom uměli lásku dávat i přijímat. V Poutnictví se učíme trávit čas s Ježíšem, abychom mohli být více jako On. Chceme s Ním spolupracovat na změně svých životů i světa kolem nás. Víme, že změny, po kterých toužíme nejvíc, vyžadují čas a věrnost. Víme, že na ně sami nestačíme. Potřebujeme Ježíše a potřebujeme se navzájem.

Rytmus pro život

Základem Poutnictví je denní a týdenní rytmus, který je udržitelný a občerstvuje naši duši, tělo a mysl. Učíme se zastavovat, zpomalovat své uspěchané životy, modlit se, ztišit se v hluku okolního světa, odpočívat, dávat přednost tomu, kým jsme před tím, co děláme, a říkat sami sobě „ne“, a opustit tak identitu konzumentů.

Kurzy

Nabízíme kurzy, které pomáhají budovat vztah s Bohem a druhými praktickým a reálným způsobem. V kurzu EHR se dozvíte, jak rozvíjet své emocionální zdraví. Náš kurz Přebývat v Božím slově učí, jak se setkávat s Bohem skrze studium Bible, které nestojí jen na intelektuálním rozboru textu. Kurz Žít z celého srdce nám pomáhá lépe porozumět sami sobě, abychom uměli lépe milovat.

Pro koho je Poutnictví určeno?

Poutnictví je pro kohokoliv, kdo chce následovat Ježíše a růst. Můžete se účastnit jen některé části Poutnictví nebo celého procesu. Kurzy jsou otevřeny jednotlivcům i skupinkám. Více o tom, jak Poutnictví prožít naplno, najdete v části Jak na to.

Přejít nahoru